Pis Su Tesisatı Nedir?

Pis su tesisatı nedir, binalarda su akıtma bölümlerinden gelen pis ya da kirli suların şehir kanalizasyon şebekesine ya da fosseptik çukur denilen, süzme ya da çürütme çukurlarına aktaran tesisata denmektedir. Tesisatın her zaman işlevsel olabilmesi için mutlaka pis suların sürekli ve hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Kötü kokuların, gazların ya da böceklenme gibi durumların söz konusu olmaması için suların ve etkilerinin her zaman olabilecek en hızlı şekilde binadan uzaklaştırılması son derece önemlidir. Pis su tesisatı doğru bir şekilde çalışmadığında birçok farklı problem ortaya çıkabilmektedir. Bunların başında ise binalara yayılan kötü kokular yer almaktadır. Bu sebepten pis su tesisatında herhangi bir arızanın söz konusu olması durumunda mutlaka olabilecek en hızlı şekilde alanında uzman biri ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Pis su tesisatı yaşam alanlarının konforu için son derece önemlidir.

pis su tesisatı nedirPis Su Tesisatında Yaşanabilecek Sorunlar

Her tesisatta olduğu gibi pis su tesisatında da zaman içerisinde ya da yanlış kullanıma bağlı olarak farklı sorunlar kendisini gösterebilmektedir. Yaşanan sorunların başında tesisatın tıkanması gelmektedir. Tesisata herhangi bir şekilde yabancı bir cisim ya da tesisatın tıkanmasına sebebiyet verecek kadar büyük bir nesne girdiğinde tıkınma sorunları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Tesisat tıkandığında atık sular ilerleyemediğinden bir şekilde geriye gelmektedir. Bu durumda yaşam alanlarında istenmeyen çok ciddi sorunların yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşanan bir diğer problem ise pis su tesisatında ortaya çıkabilecek olan kırılma ve bozulmalardır. Bu durumda kaçacakların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.Roscope I 2000 Module TEC Main

Pis su tesisatında kullanılan malzemeler de zaman içerisinde eskiye bilmekte ya da yıpranabilmektedir. Bu durum tesisattan akıp gitmesi gereken suyun istenildiği gibi akıp gitmesin engel olmaktadır. Ortaya kaçakların çıkması ile yaşam alanlarında farklı olumsuz etkiler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle alt komşunun tavanında meydana gelebilecek sararmalar, oluşan rutubet, küf ya da kötü koku bunlardan sadece birkaç tanesidir. Herhangi bir şekilde pis su tesisatında arıza meydana geldiği düşünülüyorsa mutlaka olabilecek en hızlı şekilde bu iş konusunda tecrübeli biri ile iletişime geçilmelidir

pis su tesisatında kullanılacak malzemelerBir yanıt yazın